Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
17. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİMİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLAMASI YAPILAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE !!!
04.05.2016  
ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ 14-15 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. SON KAYIT KABULU 15 MAYIS 2016 PAZAR GÜNÜ SAAT 17.00`DE BİTECEKTİR.

 OKULUMUZA GELECEK ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR İLE BİRLİKTE HAZIR BULUNMASI GEREKMETEDİR.

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELECEK ÖĞRENCİ ADAYLARIN KAYIT

İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR

 

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER

 

1- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis belgesi (Aslı)

2- 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi “istenecektir. (Aslı)

3)- Varsa Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

4)- Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

5)- Askerlik yapmayanların Askerlikle ilişiklerinin olmadığını gösterir Askerlik Şubesinde alınan onaylı belge

6)-Askerlikten muaf veya Askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge

(Aslı ve fotokopisi)

 

 

EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER

 

1)- Evlilik cüzdanının Aslı ve Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi (2 suret)

2)- Eşlerine ait adli sicil kaydı (Son 15 gün içinde alınmış güncel)

3)- Evli olanların eşlerinin fotoğrafları (2 Adet Güncel )

 

 

 

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

 

1)- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı veya onaylı örneği: diplomasını

Kaybedenler için öğrenim durum belgesi

 

· (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır)

 

2)-Ortaokulda hazırlık okuyanlar ile 2008 yılı ve öncesi liseyi 4 yıl süre ile okuyanlar;

Ortaokul veya lise Diplomasının Aslı ya da noterden onaylı suretini,

 

* Diploması elinde olmayanlar ile Diplomasında hazırlık okuduğu belirtilmeyenler ise;

Ortaokul ya da lisede hazırlık okuduklarına dair mezun oldukları okul idaresinden alacakları ıslak imzalı ( mavi kalem) ve mühürlü belgeyi getireceklerdir.

 

İSTENEN DİĞER BELGELER

 

1)- Nüfus Cüzdanı aslı görülmek kaydı ile Fotokopi sureti istenecektir. (2 suret)

2)-Müracaat Dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, sakal ve bıyık olmayacak)

3)-Kan Grubunu gösterir belge (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli olacaktır)

4)- Kendisine veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği varsa buna ait mahkeme kararı

5)-Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı istenecektir, dosyasında mevcut ise adaylardan tekrar istenilmeyecektir.

6)- SGK numaralarını belirtir resmi evrak (Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak)

7)- Ehliyet fotokopisi (Ehliyeti Olanlar için)

 

NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 

 

1. Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, laptop, tablet pc, fotoğraf makinesi, kamera, vb. gibi her türlü cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.

 

2. Öğrenci ya da öğrenci yakınları tarafından okula getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi okula alınmayacaktır.

 

3. Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.

 

4. Ustura, açık jilet ve her türlü kesici alet getirilmeyecektir.

 

5. Öğrenciler alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.

 

6. Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler, okula getirilmeyecektir.

 

7. Öğrencilerin; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

8. Öğrencilerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri yazlık (yeterli sayıda açık renk gömlek, kravat, koyu renk pantolon ve ceket) kıyafetlerini yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.

 

9. Öğrencilerin, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.

 

10. Öğrencilerin siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri,( sportif amaçlı dernekler hariç) ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.

 

11. Yukarıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, okulumuzun nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde okula alınmayacaktır.

 

Not: Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kayıt için gelecek tüm öğrencilerimizin, okulumuza gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.

 ​​

 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Ulusal Ulaştırma Portalı